Szukaj
Szukane określenie

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje prawne

Prawa autorskie

® = Zarejestrowana marka należąca do spółki z Melitta Group. Zawartość naszych witryn internetowych podlega ochronie prawa autorskiego. Reprodukcja całości lub części (także w formie zmodyfikowanej) owej zawartości do celów komercyjnych lub politycznych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Melitta Zentralgesellschaft mbH & Co. KG. Dozwolone jest drukowanie, kopiowanie i pobieranie plików do użytku prywatnego. Marki, tytuły, logo
Wszystkie nazwy produktów wspomniane na naszych witrynach internetowych są markami należącymi do grupy spółek Melitta, niezależnie od tego czy są one wyraźnie oznaczone symbolem ®.

Gwarancja i odpowiedzialność

Informacje na naszych witrynach internetowych zostały przygotowane z najwyższą starannością. Grupa Melitta dba także o aktualność informacji zawartych na jej witrynach internetowych. Pomimo starannego przygotowania witryn internetowych, nie przyjmujemy odpowiedzialności za poprawność i kompletność przedstawionych informacji. Użytkownicy korzystają z treści tych witryn internetowych wyłącznie na własne ryzyko. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian. Odnośniki (linki)

Nasze witryny internetowe zawierają linki do witryn podmiotów będących osobami trzecimi. Grupa spółek Melitta nie ma wpływu na owe witryny. Jeżeli nie zaznaczono inaczej Melitta nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Jeżeli nie wskazano inaczej, obecne linki do witryn osób trzecich nie stanowią rekomendacji ich zawartości przez grupę spółek Melitta. Grupa spółek Melitta nie ponosi odpowiedzialności za treści należące do osób trzecich, dostępne poprzez takie linki.

Online Dispute Resolution

Komisja Europejska udostępnia online platformę do rozwiązywania konfliktów, którą znajdą Państwo na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed Sądem Polubownym (Arbitrażowym) dla Konsumentów nie jesteśmy zobowiązani i zasadniczo nie jesteśmy na to gotowi.

Nasz adres e-mail: info@melitta.de