Ochrona danych osobowych

 

Warunki ochrony danych osobowychW Melitta, zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób odpowiedzialny. Dlatego chcemy Państwa zapewnić, że ich dane osobowe, potrzebne do obsługi zamówienia, są przechowywane w zautomatyzowanych plikach i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych. W naszej firmie przechowujemy i wykorzystujemy w celach komercyjnych Państwa dane osobowe wyłącznie jeżeli udzielili nam Państwo na to wyraźnej zgody. Swoją zgodę mogą Państwo przekazać, w tych częściach naszych witryn internetowych, w których są proszeni o podanie swych danych osobowych. Swoją zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie informując nas o tym tradycyjnym listem lub e-mailem. Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z witryn internetowych grupy spółek Melitta, nie wymaga od Państwa podawania jakichkolwiek danych osobowych. Oznacza to, że witrynę można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.

Konkursy, biuletyn, kontakt

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych, jest w niektórych przypadkach niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, zamówienia biuletynu lub przesłania materiałów i próbek. Grupa spółek Melitta zbiera wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne do dalszego przetwarzania Państwa zamówień. Chcemy też zauważyć, że jeżeli nie zgodzili się Państwo by ich dane były przechowywane dla celów komercyjnych, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego zostały przekazane, tzn. jeżeli wzięli Państwo udział w konkursie, ich dane zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb wyłonienia zwycięzcy tego konkursu, a następnie zostaną usunięte. Żadne dane nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Grupa spółek Melitta obiecuje, że będzie traktować Państwa dane, jako ściśle poufne. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w drodze sprzedaży, wypożyczenia, wymiany, ani w zamian za inne świadczenia.

Pobieranie


Programy pobierają Państwo na własne ryzyko. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo grupa spółek Melitta wyłącza swą odpowiedzialność za szkody wynikłe z instalacji i/lub użytkowania programów pobranych ze strefy pobierania. W zakresie dozwolonym przez prawo, pomimo prowadzenia bieżącej kontroli pod kątem wirusów, nie przyjmujemy odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody spowodowane wirusami komputerowymi.

Cookies (Ciasteczka)


Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe, które ułatwiają nam świadczenie usług online. Nasze pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, co gwarantuje ochronę domeny Państwa prywatności. Nie zawierają one Państwa adresu e-mail ani informacji o ich tożsamości. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Aby temu zapobiec należy zmienić ustawienia w swojej przeglądarce.

Rejestracja

Korzystanie przez Państwa z tej strony jest rejestrowane. Grupa spółek Melitta zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych informacji wyłącznie na potrzeby analizy anonimowych statystyk celem doskonalenia jej usług i witryn internetowych.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy oglądalności witryn internetowych świadczoną przez Google, Inc. (“Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze, które wspierają analizę tego, jak użytkownicy korzystają z witryny. Informacje wygenerowane, przy użyciu plików cookie, na temat tego jak Państwo korzystają z naszej witryny (włącznie z ich adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. 
W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej i innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w razie aktywowania anonimizacji IP, Google będzie skracać/anonimizować ostatnie osiem cyfr adresu IP. 
Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w USA przesyłany jest pełen adres IP, który jest skracany już tam. 
W imieniu operatora witryny Google będzie wykorzystywać te informacje na potrzeby analizy Państwa korzystania z witryny internetowej, sporządzać raporty użytkowania witryny internetowej dla jej operatora i zapewniać usługi związane z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu dla dostawców witryn internetowych. 
Google nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi, jakie przechowuje. 
Można nie zgodzić się na przesyłanie plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże prosimy pamiętać, że uczynienie tego może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny. 
Można także zapobiec zbieraniu i wykorzystywaniu Państwa danych przez Google (pliki cookie i adres IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zbieraniu danych przez Google Analytics można zapobiec także klikając na poniższy link. Zostanie wówczas ustawiony na komputerze plik cookie zapobiegający zbieraniu w przyszłości informacji o odwiedzinach na tej witrynie internetowej: Dezaktywuj Google Analytics

Więcej informacji na temat regulaminu użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub na https://www.google.de/intl/pl_pl/policies/. 
Prosimy pamiętać, że na tej witrynie internetowej kod Google Analytics jest rozszerzony o “gat._anonymizeIp();” celem zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).