Ochrona danych w skrócie

 Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, kiedy odwiedza naszą stronę. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację danego użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej poniższej deklaracji o ochronie danych.

 

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej witrynie?

 

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej witrynie jest

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de

 

Jak zbieramy dane użytkowników?

 

Z jednej strony zbieramy dane, które nam przekazują użytkownicy. Mogą to być dane, które podają przy zamawianiu newslettera. Kiedy użytkownik rejestruje produkt lub korzysta z naszych usług, zbieramy dane, które przekazuje.

 

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wizyty na stronie). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą witrynę internetową.

 

Analiza danych użytkownika

 

Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego zachowanie podczas przeglądania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookies i tzw. narzędzi analitycznych. Analiza zachowań użytkownika podczas przeglądania witryny jest anonimowa i co za tym idzie nie można powiązać jej z konkretną osobą. Można sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, powstrzymując się od używania pewnych narzędzi. Szczegóły można znaleźć w naszej deklaracji o ochronie danych, w części „Moduły i narzędzia analityczne osób trzecich”.

 

Do czego używamy danych użytkownika?

 

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezproblemowej pracy witryny.

 

Za pomocą innych danych możemy statystycznie analizować zachowanie użytkownika w Internecie (np. za pomocą tak zwanych plików cookies). Analizy takie są anonimowe i nie można ich powiązać  z konkretną osobą. Można odmówić zgody na taką analizę. Szczegóły  można znaleźć w naszej deklaracji o ochronie danych, w części  „Moduły i narzędzia analityczne osób trzecich”.

 

Jakie są prawa użytkownika w zakresie jego danych?

 

Użytkownik ma prawo w każdej chwili otrzymać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Może również zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. Można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, w razie dalszych pytań na temat danych osobowych. Można także odwołać się do odpowiedniego organu nadzoru.

 

Czy dane użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej?

 

Tak. Ta witryna używa szyfrowania. Ma to na celu uniemożliwienie nieuprawnionym osobom dostępu do danych użytkowników.

 

 


 

Deklaracja o Ochronie Danych

 

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
E-Mail: info@melitta.de
I.             Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkowników w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą deklaracją ochrony danych.

 

Podczas korzystania z tej witryny internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszystkie informacje, które pozwalają na identyfikację danego użytkownika. Ta deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

 

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Absolutna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

 

Jeżeli przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących użytkownika z przyczyn wynikających z danej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

 

W razie sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika chyba, że będziemy mogli wykazać, że istnieją istotne podstawy do przetwarzania, które przewyższają interesy, prawa i wolności użytkownika lub że przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Jeśli dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, ma on prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych go dotyczących na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile wiąże się ono z takim bezpośrednim marketingiem. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego.

 

 

Organ odpowiedzialny

 

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej można znaleźć w informacji prawnej. Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail, itp.).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele procedur przetwarzania danych jest możliwe tylko za zgodą użytkownika. Najpierw uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musi zrobić, to wysłać nieformalną wiadomość e-mailem na adres  info@melitta.de. Wycofanie zgody nie wpływa na zasadność procedur przetwarzania danych prowadzonych do cofnięcia zgody.

 

Ustawowy inspektor ochrony danych

 

Jesteśmy prawnie zobowiązani do wyznaczenia inspektora ochrony danych i go wyznaczyliśmy. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych można znaleźć w informacji prawnej.

 

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

 

Odwiedzający witrynę internetową są informowani, że mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru w przypadku naruszenia ochrony danych. Odpowiedzialnym organem nadzoru w zakresie ochrony danych jest komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę, Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy.

Dane kontaktowe komisarza ds. ochrony danych można znaleźć, klikając poniższy link: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

 

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Użytkownik ma prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach umowy, dane powinny być przekazane użytkownikowi lub innej odpowiedzialnej osobie w zwykłym, nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Jeśli użytkownik poprosi o bezpośredni transfer danych do innej odpowiedzialnej osoby, będzie to wykonane tylko jeżeli będzie to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak żądania wysyłane do nas jako operator witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu w przeglądarce zmienia się z "http: //" na "https: //" i po symbolu kłódki na pasku adresu przeglądarki.

 

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS dane, które nam przekazuje użytkownik, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

 

Informacje, blokowanie, usuwanie

 

Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej danych osobowych przechowywanych na temat użytkownika, jego pochodzenia i odbiorców, celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawa do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. Można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w informacji prawnej, w razie dalszych pytań na temat danych osobowych.

 

Sprzeciw wobec wysyłek reklamowych

 

Niniejszym sprzeciwiamy się stosowaniu danych kontaktowych opublikowanych w naszej informacji prawnej do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji reklamowych, takich jak wiadomości spamowe.

 

 

 

Zmiany w deklaracji ochrony danych

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych w dowolnym czasie, zgodnie z wymogami prawnymi.

 


II.           Zbieranie danych na naszej witrynie internetowej

 

Pliki cookies (ciasteczka)

 

Niektóre strony internetowe wykorzystują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera ani nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, a zapisywane na nim przez przeglądarkę internetową.

 

Można ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o używaniu plików cookies i akceptować tylko pliki cookie w poszczególnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookies do pewnych celów lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Gdy pliki cookies są wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

 

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika, dopóki ich nie usunie. Te pliki cookies pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika przy następnej wizycie na naszej witrynie.

 

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji zamawianych przez użytkownika (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 pkt.1 lit. f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia technicznie wolnego od błędów i optymalnego dostarczania ich usług. W zakresie, w jakim inne pliki cookies (np. pliki cookies do analizy zachowania podczas surfowania) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w tej deklaracji o ochronie danych.

 

Pliki dziennika serwera

 

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

 

Te dane nie są łączone z danymi z innych źródeł. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia danych, jeśli dowiemy się o jakichkolwiek dowodach nielegalnego użycia. Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 pkt.1 lit. f) RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej i optymalnej prezentacji witryny internetowej - w tym celu pliki dzienników serwera muszą być rejestrowane.

 

Formularz kontaktowy

 

Jeśli użytkownik prześle nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie, przechowamy jego dane, w tym dane kontaktowe, które podał, w celu przetworzenia zapytania i na wypadek dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

 

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 pkt. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wszystko, co musi zrobić, to wysłać nam nieformalny e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zasadność procedur przetwarzania danych prowadzonych do cofnięcia zgody.

 

Dane podane w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, dopóki nie wycofa zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

 

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, rozwoju lub modyfikacji stosunku prawnego (dane inwentarzowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przed zawarciem umowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące użytkowania) wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi dostępu do usługi lub wystawienia faktur.

 

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po (zakończeniu zlecenia lub rozwiązaniu relacji biznesowej, ale nie wcześniej) upłynięciu nakazanego prawem okresu przechowywania danych.

 

 

III.          Moduły i narzędzia analityczne innych firm

 

Google Analytics

 

Ta witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

 

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej witryny internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Więcej informacji na temat tego, jak Google Analytics przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

 

Wtyczka przeglądarki

 

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie móc korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych wygenerowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

 

Użytkownik może zapobiec zbieraniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostaje ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej witrynie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

 

Ta witryna internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Te dane pochodzą z reklam Google związanych z zainteresowaniami oraz z danych odwiedzających od zewnętrznych dostawców. Te dane nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z preferencji reklam na koncie Google lub całkowicie zrezygnować ze zbierania informacji przez Google Analytics, zgodnie z opisem w sekcji Rezygnacja z gromadzenia danych.

 

Powierzone przetwarzanie danych

 

Zawarliśmy z firmą Google umowę, na mocy której powierzyliśmy jej przetwarzanie danych, uwzględniającym pełne wdrożenie rygorystycznych wymagań niemieckich organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

 

Anonimizacja IP

 

Na tej witrynie używamy funkcji „Aktywacja anonimizacji IP“. Oznacza to, że Google skróci adres IP użytkownika z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwery Google w USA przesyłany będzie pełen adres IP i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz do dostarczania operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest powiązany z innymi danymi Google.

 

Podstawa prawna

 

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, aby mógł optymalizować zarówno witrynę internetową, jak i reklamę.

 

Mapy Google

 

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

 

Korzystanie z Map Google leży w interesie atrakcyjnej reprezentacji naszych usług online i ułatwienia znalezienia miejsc wskazanych przez nas na witrynie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO.


Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl   

 

YouTube

 

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczek z serwisu YouTube firmy Google. Ta witryna jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązane zostaje połączenie z serwerami YouTube. Serwer Youtube zostanie poinformowany, które strony odwiedził użytkownik.

 

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, zezwala YouTube na powiązanie zachowania podczas surfowania bezpośrednio z jego osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

 

Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO.


Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl  

 

Webfont z Fast.Fonts.Net lub Fonts.com

Ta witryna używa tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net) w celu zapewnienia jednolitego odwzorowania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu przeglądarka, której używasz, musi łączyć się z serwerami fonts.com. W rezultacie fonts.com dowiaduje się, że naszą witrynę internetową odwiedził ktoś z Twojego adresu IP. Korzystanie z czcionek internetowych z Fonts.com sprzyja spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 punkt 1 lit. f RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie czcionka używana domyślnie przez Twój komputer.

Więcej informacji na temat tych czcionek internetowych można znaleźć na:  https://www.fonts.com/info/legal  zaś polityka prywatności Fonts.com dostępna jest pod adresem: https://www.fonts.com/info/legal/privacy, natomiast polityka prywatności

Monotype GmbH dostępna jest pod adresem: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

 

 

IV.         Hoster

 

Korzystamy z usług hostingu, które świadczą: it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin i PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

 

Z tymi hosterami została zawarta umowa na przetwarzanie danych. Powinno to zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz zachowanie kontroli nad danymi przechowywanymi na serwerach dostawcy usług hostingowych.

 

Korzystanie z tych usług leży w interesie stabilnego świadczenia naszych usług. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO.

 

Wersja: Kwiecień 2018 r.