Szukaj
Szukane określenie

Zadowolenie i odpowiedzialność


1. Nasza misja

Odpowiedzialność:
W Melitta uważamy, że świadome zadowolenie z kawy, które oferujemy w ramach naszych produktów jest mocno powiązane z naszą filozofią prowadzenia działalności, polegającą na trwałości. Oznacza to trwałą i stabilną równowagę między ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi interesami, by zapewnić długoterminowy sukces naszej firmy i ochronę ludzi, zwierząt i środowiska.

Zrównoważenie:
Jesteśmy zorientowani na model zrównoważonej polityki korporacyjnej, co ma na celu spełnienie potrzeb obecnego pokolenia bez ograniczania możliwości przyszłych pokoleń w zakresie spełniania swoich potrzeb.

Zrównoważenie w zakresie codziennego użytkowania:
Optymalizujemy nasze produkty w procesie stałego rozwoju i doskonalenia, by utrzymać emisję dwutlenku węgla przez nasze urządzenia na najniższym możliwym poziomie. Dzięki naszym produktom każdy konsument ma szansę przyczynić się do codziennego podtrzymywania trwałości. 

Cel:
Wszystkie istniejące produkty elektryczne Melitta przechodzą kontrolę cyklu używalności. Analiza ta bedzie powtarzana co dwa lata, by upewnić się, że możemy zmierzyć się z aktualnymi wymaganiami technicznymi na rynku.

2. Nasz wkład

Oznakowanie:Opracowaliśmy oznakowanie pomagające klientom w wyborze urządzenia gwarantującego stałą satysfakcję. W ramach oznakowania stosujemy opracowany przez nas system wartości.

System wartości:
We współpracy z partnerami zewnętrznymi opracowaliśmy system oceny naszych produktów, który oprócz obiektywnie mierzalnych czynników uwzględnia też aspekty społeczne.

Przejrzystość:
Po sklasyfikowaniu wszystkich właściwych czynników w systemie produkty zostaną ocenione z jego użyciem. Ocena zostanie umieszczona na oznakowaniu wszystkich elektrycznych produktów Melitta, bez względu na to, czy produkt otrzymał jedną czy pięć gwiazdek.

Monitoring:
Podstawy niniejszej metody oceny opracowała niezależna firma doradzająca w zakresie zrównoważenia i trwałości.

Motywacja:

Naszym celem w Melitta jest uczynienie naszych produktów bardziej zrównoważonymi i z tego powodu bardziej przyjaznymi klimatowi i środowisku. Uważamy, że obecna sytuacja jest tylko kolejnym krokiem na drodze do następnych udoskonaleń.


3. Nasze kryteria: (podzielone zgodnie z cyklem użytkowania produktu)
a) Produkcja :

Zasoby - Produkt (współczynnik: 20%):
Im bardziej zasoby są przyjazne środowisku i im lżejsze produkty, tym lepsza ocena

Zasoby - Produkcja (współczynnik: 25%)
W tym miejscu jest oceniana np. ilość energii zużytej na produkt w procesie produkcji. Celem niniejszej kategorii jest stałe doskonalenie metod produkcyjnych z uzwzględnieniem wykorzystania zasobów.

Opakowanie (współczynnik: 25%)
Niniejsza kategoria uwzględnia ocenę wydajności opakowania w odniesieniu do jego cięźaru i materiału wykonania.

Aspekt społeczny (współczynnik: 30%)
Uwzględnienie wskaźników społecznych, takich jak warunki pracy u naszych dostawców, sprawia, że system wartości Melitta jest tak wyjątkowy.

b) Użytkowanie:


Wydajność energii (współczynnik: 45% )
Wydajność energii jest kluczowym elementem użytkowania produktu. W tym miejscu ocenia się takie wskaźniki, jak zużycie energii podczas użytkowania, właściwości energooszczędne i widoczność uwag przeznaczonych dla klientów w zakresie oszczędności energii.

Bezpieczeństwo produktu (współczynnik: 35%)
Bezpieczeństwo produktu uwzględnia takie czynniki, jak prawodawstwo w zakresie żywności, certyfikacja (np. ISO 9001) i ograniczenia materiałowe (np. REACH).

Okres użytkowania (współczynnik: 20%)
Okres użytkowania odnosi się do okresu obowiązywania gwarancji, jaką Melitta oferuje na produkt i jakości oraz dostępności informacji w zakresie serwisowania i konserwacji. Im łatwiej je zrozumieć, tym dłuższego okresu użytkowania produktu można się spodziewać, co z kolei przekłada się na oszczędności zasobów i ochronę środowiska.

c) Koniec okresu użytkowania:

(Współczynnik produktu: 70%, współczynnik opakowania: 30%)
Niniejsze wskaźniki są stosowane zgodnie z fazą użytkowania i uwzględniają np. możliwości przetworzenia i utylizacji. Indywidualne oceny opierają się na naukowo udokumentowanej analyzie cyklu użytkowania.

4. Nasza ocena

Produktowi można przyznać maksymalnie pięć gwiazdek. Punktem odniesienia jest określony przez nas idealny produkt fikcyjny będący połączeniem najlepszych elementów technicznych i aktualnie dostępnych na rynku dla tej kategorii produktów rozwiązań w zakresie oprogramowania. Informacje zebrane przez nas o naszym produkcie zostaną porównane z tym idealnym produktem.

Ponadto, by móc uzyskać oznaczenie Melitta, uzwzględnione zostaną aspekty społeczne w odniesieniu do naszych dostawców. Jest to nowe podejście czyniące z Melitta wyjątkową markę. Wśród aspektów społecznych znajdują się uczciwe warunki pracy i zarobki. 

W tym miejscu można znaleźć oceny naszych urządzeń:

W pełni automatyczne ekspresy do kawy


5. Nasza obietnica

Dokonaliśmy już wiele w zakresie bardziej zrównoważonego rozwoju naszych produktów, lecz jest to długi proces, którego celem jest ich stałe udoskonalanie na podstawie większej liczby wskaźników i stale poprawianych danych. Z tego powodu Melitta obiecuje kontrolować nasze wskaźniki oceny systemu co dwa lata, by dostosowywać je do aktualnych wyzwań i je regularnie poszerzać.